WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Niềm hạnh phúc của mẹ trong đám cưới của người con trai chuyển giới

Niềm hạnh phúc của mẹ trong đám cưới của người con trai chuyển giới
 - Chị còn luôn đồng hành cùng hai người con của mình trong những hoạt động cộng đồng LGBT, giúp những bậc phụ huynh khác hiểu rằng giới tính ...