WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Những cặp đôi đồng tính đầu tiên tổ chức đám cưới tại Chile

Những cặp đôi đồng tính đầu tiên tổ chức đám cưới tại Chile
 - Cuối tuần qua, hàng trăm đôi đồng tính tại Chile đã đồng loạt tổ chức đám cưới sau khi luật kết hợp dân sự của nước này chính thức đi vào hiệu lực ...