WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Người đồng tính tại Indonesia sẽ bị đánh 100 roi và nộp phạt

Người đồng tính tại Indonesia sẽ bị đánh 100 roi và nộp phạt
 - Thậm chí, nếu sự việc được coi là "nghiêm trọng", người đồng tính bị phát hiện còn có khả năng phải đối mặt với mức án tù 100 tháng, tương đương ...