WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ

Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ
 - Nữ giám khảo Tyra Banks là một trong những người lên tiếng đấu tranh vì cộng đồng LGBT, thành phần ban giám khảo cũng có Miss J nên ...