Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ

Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ
 - Nữ giám khảo Tyra Banks là một trong những người lên tiếng đấu tranh vì cộng đồng LGBT, thành phần ban giám khảo cũng có Miss J nên ...

Standing up ...