WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Nga dự định bỏ tù người có hành vi đồng tính nơi công cộng

Nga dự định bỏ tù người có hành vi đồng tính nơi công cộng
 - Theo ông Ivan Nikitchuk, nhà soạn luật bang Duma, việc áp dụng luật phạt người thể hiện xu hướng đồng tính tại nơi công cộng là rất quan trọng và ...