WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Nga bỏ tù nhóm cực đoan kỳ thị và tra tấn những người đồng tính

Nga bỏ tù nhóm cực đoan kỳ thị và tra tấn những người đồng tính
 - Quốc gia nổi tiếng kỳ thị đồng tính vừa khiến cộng đồng LGBT thế giới sửng sốt khi ra tay xử lý một nhóm chuyên lừa gạt, tra tấn các thiếu niên đồng ...