WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nam thanh niên nhiễm HIV vì bị rủ rê 'quan hệ' đồng tính tập thể

Nam thanh niên nhiễm HIV vì bị rủ rê 'quan hệ' đồng tính tập thể
 - Lúc đó họ nói em dương tính với HIV nhưng em không tin. .... quá trẻ đã một lúc mang trong mình cả căn bệnh giang mai, sùi mào gà, và HIV/AIDS.