WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Một cặp đôi đồng tính ở vùng Port Melbourne bị yêu cầu không được treo lá cờ lục sắc

Một cặp đôi đồng tính ở vùng Port Melbourne bị yêu cầu không được treo lá cờ lục sắc
 - Một cặp đôi đồng tính nam ở vùng Port Melbourne đã bị yêu cầu tháo bỏ lá cờ biểu tượng cho cộng đồng LGBT khỏi ban công căn hộ của họ và có ...