WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Mối tình đồng tính hai thập kỷ của Elton John

Mối tình đồng tính hai thập kỷ của Elton John
 - Sau hai cuộc hôn nhân dị tính năm 1968 và 1984, ông công khai mình là người đồng tính và trải qua nhiều mối tình với những người đàn ông khác ...