WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Liệu pháp chữa trị đồng tính: Man rợ như tra tấn!

Liệu pháp chữa trị đồng tính: Man rợ như tra tấn!
 - Phương pháp trị liệu đồng tính, tức biến những người đồng tính thành những người đàn ông/phụ nữ dị tính, trở thành vấn đề gây tranh cãi nhiều năm ...