WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Khám phá gây sốc về khả năng đạt cực khoái

Khám phá gây sốc về khả năng đạt cực khoái
 - Theo nghiên cứu mang tên “Sex in America” thì có tới 75% nam giới luôn có khả năng đạt cực khoái khi sex (một con số đáng kinh ngạc).