WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Khám phá gây sốc về khả năng đạt cực khoái

Khám phá gây sốc về khả năng đạt cực khoái
 - Theo nghiên cứu mang tên “Sex in America” thì có tới 75% nam giới luôn có khả năng đạt cực khoái khi sex (một con số đáng kinh ngạc).