WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Hình ảnh hậu trường cuộc họp Đại hội đồng LHQ

Hình ảnh hậu trường cuộc họp Đại hội đồng LHQ
 - Khi phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe thẳng thắn tuyên bố: "Chúng tôi không phải là người đồng tính". Một số ...