WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Hình ảnh hậu trường cuộc họp Đại hội đồng LHQ

Hình ảnh hậu trường cuộc họp Đại hội đồng LHQ
 - Khi phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe thẳng thắn tuyên bố: "Chúng tôi không phải là người đồng tính". Một số ...