WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Hành trình minh oan của người phụ nữ bị “bắt” nhiễm HIV ở Hưng Yên

Hành trình minh oan của người phụ nữ bị “bắt” nhiễm HIV ở Hưng Yên
 - Thế nhưng, sau khi chị rời khỏi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên, cái tên Đỗ Thị An lại có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của ...