WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Hàng trăm người chuyển giới Việt đồng loạt kêu gọi quyền bình đẳng

Hàng trăm người chuyển giới Việt đồng loạt kêu gọi quyền bình đẳng
 - Những ngày qua, một chiến dịch mang tên 'Tôi chuyển giới' đã được cộng đồng LGBT Việt phát động nhằm kêu gọi dư luận ủng hộ quyền xác định ...