Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam

Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam
 - Google dẫn số liệu từ Google Trends cho biết lượng tìm kiếm về LGBT tại Việt Nam đã tăng 5 lần so với năm 2011 và cho rằng các tìm kiếm có liên ...

Standing up ...