WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Gần 1 triệu người Mỹ công khai LGBT trên Facebook trong năm 2015

Gần 1 triệu người Mỹ công khai LGBT trên Facebook trong năm 2015
 - Chỉ trong vòng 12 tháng qua, gần 1 triệu người Mỹ đã công khai LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) thông qua trang mạng xã hội Facebook.