Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Cướp biển Johnny Depp lo sốt vó vì con gái

Cướp biển Johnny Depp lo sốt vó vì con gái
 - chiến dịch chụp ảnh tuyên truyền cho cộng đồng LGBTQ (cộng đồng những người đồng tính, song tính). Hiện tại, cô con gái của Johnny Depp cũng ...

Standing up ...