WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Cuộc sống đổi khác của chàng trai chuyển giới từng bị gia đình xa lánh

Cuộc sống đổi khác của chàng trai chuyển giới từng bị gia đình xa lánh
 - Giống như nhiều thành viên khác của cộng đồng LGBT, sự mặc cảm của Viễn bắt nguồn từ sự kỳ thị của mọi người, không chỉ từ những người xung ...