WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Cuộc đời cay đắng của những người đồng tính tại Nga qua ảnh

Cuộc đời cay đắng của những người đồng tính tại Nga qua ảnh
 - Vì vậy cộng đồng LGBT tại Nga chưa bao giờ dám lộ diện, hay công khai được là chính mình tại quê hương, họ luôn phải trốn tránh, núp trong bóng ...