Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Cô gái chuyển giới Minh Ngọc gây bất ngờ trong bộ ảnh 'nữ hoàng'

Cô gái chuyển giới Minh Ngọc gây bất ngờ trong bộ ảnh 'nữ hoàng'
- Minh Ngọc cho biết trong tương lai cô ước mong có điều kiện để giúp những người chuyển giới, đồng tính, cộng đồng LGBT phát triển năng lực, ...

Standing up ...