WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Cô gái chuyển giới Minh Ngọc gây bất ngờ trong bộ ảnh 'nữ hoàng'

Cô gái chuyển giới Minh Ngọc gây bất ngờ trong bộ ảnh 'nữ hoàng'
- Minh Ngọc cho biết trong tương lai cô ước mong có điều kiện để giúp những người chuyển giới, đồng tính, cộng đồng LGBT phát triển năng lực, ...