Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Chờ ra đi nhẹ nhàng

Chờ ra đi nhẹ nhàng
 - Ước tính cả nước hiện có hàng trăm ngàn bệnh nhân mắc ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh mãn tính giai đoạn cuối chịu cảnh đau đớn trước khi lìa ...

Standing up ...