WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Chờ ra đi nhẹ nhàng

Chờ ra đi nhẹ nhàng
 - Ước tính cả nước hiện có hàng trăm ngàn bệnh nhân mắc ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh mãn tính giai đoạn cuối chịu cảnh đau đớn trước khi lìa ...