WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Chính phủ Úc cấm người đồng tính nam hiến máu

Chính phủ Úc cấm người đồng tính nam hiến máu
 - Tại Úc, những người đàn ông có mối quan hệ đồng tính sẽ không được phép đi hiến máu, bởi chính phủ nước này lo sợ máu của họ có tiềm ẩn nguy ...