WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục bị chỉ trích

Chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục bị chỉ trích
 - Để thúc đẩy việc sử dụng thuốc ngừa phơi nhiễm HIV, một nhóm nhà vận động đã phát động chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng ...