WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hớp hồn của "nam thần" chuyển giới

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hớp hồn của "nam thần" chuyển giới
 - Ngoài công việc người mẫu, De La Cruz hiện làm điều dưỡng viên tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng LGBT (người đồng tính nam và nữ ...