WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Chàng trai chuyển giới kể chuyện ép ngực, tiêm hormone thay đổi diện mạo

Chàng trai chuyển giới kể chuyện ép ngực, tiêm hormone thay đổi diện mạo
 - Nhờ những nỗ lực của mình cùng sự giúp đỡ của cộng đồng LGBT, Phong đã nhanh chóng vượt qua những mặc cảm, tự ti và dần khắc phục được ...