WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Chân dung “cô nàng đẹp trai” đốn gục trái tim bao thiếu nữ

Chân dung “cô nàng đẹp trai” đốn gục trái tim bao thiếu nữ
 - Lin Jay tên thật là Lê Thảo Linh, là một nhân vật rất nổi bật trong cộng đồng LGBT. Và nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất nhiều người sẽ dành những lời ...