WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Cận cảnh người chuyển giới có vẻ đẹp như tượng thần Hy Lạp

Cận cảnh người chuyển giới có vẻ đẹp như tượng thần Hy Lạp
 - Công việc chính của anh là giúp đỡ những người vô gia cư mà chủ yếu là người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) trẻ về mảng bảo hiểm sức ...