WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Cảm động với đám cưới của chàng trai chuyển giới ở Nha Trang

Cảm động với đám cưới của chàng trai chuyển giới ở Nha Trang
 - Câu chuyện của bà Cao Thị Minh Nguyệt (55 tuổi, hiện sống tại Nha Trang) khá nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt. Bởi vì bà có 3 người con thì 2 ...