Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT

Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT
 - Britney Spears đã ủng hộ chiến dịch kêu gọi chống kỳ thị những người LGBT trẻ do tổ chức GLAAD thực hiện nhân ngày Spirit Day (15.10) thông qua ...

Standing up ...