WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Bộ ảnh 'Người chuyển giới là bệnh hoạn' gây chú ý

Bộ ảnh 'Người chuyển giới là bệnh hoạn' gây chú ý
 - Một bộ ảnh đang được đông đảo bạn trẻ LGBT Việt chia sẻ khi chiến dịch Tôi chuyển giới ngày càng nóng dần. Với người mẫu là những bạn trẻ ...