Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ban Ki Moon - Vị đồng minh mạnh mẽ của cộng đồng LGBT

Ban Ki Moon - Vị đồng minh mạnh mẽ của cộng đồng LGBT
 - Ông Ban Ki Moon chính là vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên công khai ủng hộ cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới). Kể từ khi ...

Standing up ...