WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Ban Ki Moon - Vị đồng minh mạnh mẽ của cộng đồng LGBT

Ban Ki Moon - Vị đồng minh mạnh mẽ của cộng đồng LGBT
 - Ông Ban Ki Moon chính là vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên công khai ủng hộ cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới). Kể từ khi ...