Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
 - Thư ký tòa án ở bang Kentucky thuộc miền trung Hoa Kỳ, người từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính, nói rằng bà được gặp riêng ...

Standing up ...