WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Ấn tượng với bộ ảnh về nỗi đau khổ của người chuyển giới Việt

Ấn tượng với bộ ảnh về nỗi đau khổ của người chuyển giới Việt
 - Trong cộng đồng LGBT, người chuyển giới (chữ "T" - "transgender") là nhóm bị kỳ thị nhiều nhất bởi bản dạng giới khác biệt. Khát khao sống thật của ...