Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ấn tượng với bộ ảnh về nỗi đau khổ của người chuyển giới Việt

Ấn tượng với bộ ảnh về nỗi đau khổ của người chuyển giới Việt
 - Trong cộng đồng LGBT, người chuyển giới (chữ "T" - "transgender") là nhóm bị kỳ thị nhiều nhất bởi bản dạng giới khác biệt. Khát khao sống thật của ...

Standing up ...