WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Ả Rập kịch liệt phản đối áp dụng quyền cho người đồng tính

Ả Rập kịch liệt phản đối áp dụng quyền cho người đồng tính
 - Ả Rập Saudi đã phản đối kịch liệt việc Liên Hợp Quốc đưa quyền của người đồng tính vào Mục tiêu phát triển toàn cầu với lí do “trái luật ...