WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Yêu 'trai thẳng': Điều cấm kỵ của người đồng tính nam

Yêu 'trai thẳng': Điều cấm kỵ của người đồng tính nam
 - Đồng tính là yêu người cùng giới. Chính vì thế, việc một chàng gay đem lòng yêu một chàng trai dị tính là hoàn toàn dể hiểu và thường xuyên xảy ra.