WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Vụ 'mang tiếng' nhiễm HIV gần 10 năm: Nơi xét nghiệm nói gì?

Vụ 'mang tiếng' nhiễm HIV gần 10 năm: Nơi xét nghiệm nói gì?
 - Thanh tra Sở Y tế Tiền Giang đề nghị gia đình đưa ông Khánh đi xét nghiệm tầm soát lại HIV/AIDS và kết quả xét nghiệm HIV là âm ...