Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV

Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV
  - Những chiếc chăn do người nhiễm HIV làm trưng bày tại Quảng trường ... ngăn chặn mầm mống virus HIV gây Hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS.

Standing up ...