WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Trang bị kiến thức về HIV/AIDS cho CNVC-LĐ

Trang bị kiến thức về HIV/AIDS cho CNVC-LĐ
 - Hơn 200 công nhân (CN) Công ty TNHH may Việt Sang đã tham dự buổi truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS do LĐLĐ quận Gò Vấp và ...