Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ
 - Tổng thống Barack Obama đã đề cử Eric K. Fanning làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Như vậy, ông Eric có thể trở thành Bộ trưởng đồng tính ...

Standing up ...