WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ
 - Tổng thống Barack Obama đã đề cử Eric K. Fanning làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Như vậy, ông Eric có thể trở thành Bộ trưởng đồng tính ...