WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2015

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ
 - Tổng thống Barack Obama đã đề cử Eric K. Fanning làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Như vậy, ông Eric có thể trở thành Bộ trưởng đồng tính ...