Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân
 - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lầu Năm Góc, Tổng thống bổ nhiệm một người đồng tính công khai làm lãnh đạo quân đội.

Standing up ...