WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân
 - Ông Matt Thorn, giám đốc tổ chức luật sư OutServe-SLDN ủng hộ người LGBT phuc vụ quân đội, cho biết dù chính quyền Mỹ đã có nhiều cách để ...