Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân
 - Ông Matt Thorn, giám đốc tổ chức luật sư OutServe-SLDN ủng hộ người LGBT phuc vụ quân đội, cho biết dù chính quyền Mỹ đã có nhiều cách để ...

Standing up ...