WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân
 - Ông Matt Thorn, giám đốc tổ chức luật sư OutServe-SLDN ủng hộ người LGBT phuc vụ quân đội, cho biết dù chính quyền Mỹ đã có nhiều cách để ...