Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân
 - Trong bối cảnh nhiều người LGBT Mỹ vẫn đang vấp phải nhiều khó khăn to lớn với Bộ Quốc Phòng thì sự đề cử của Fanning mang một ý nghĩa cực ...

Standing up ...