WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Tổng thống Nga Putin "bốc" máy gọi Elton John sau khi bị "góp ý"

Tổng thống Nga Putin "bốc" máy gọi Elton John sau khi bị "góp ý"
 - Sau khi bị danh ca người Anh Elton John lên tiếng chê về thái độ đối với cộng đồng LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển ...