Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%
 - Vậy nhưng không chỉ có người dùng phản ứng, Hội Các bệnh truyền nhiễm Mỹ, Hiệp hội Dược phẩm HIV và những tổ chức chăm sóc sức khỏe khác ...

Standing up ...