Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT
 - những người thuộc cộng đồng LGBTI (Đồng tính, song tính, chuyển giới và lưỡng tính) khỏi nạn kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.


Standing up ...