Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Singapore gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người nhiễm HIV

Singapore gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người nhiễm HIV
  - Lệnh cấm người nhiễm HIV tồn tại 20 năm qua vừa được Bộ Y tế ... Roy Chan, chủ tịch một nhóm tình nguyện phòng chống HIV/AIDS, chia sẻ: “Hành ...

Standing up ...