WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Sách cẩm nang tuyên bố 'đồng tính là đi ngược truyền thống dân tộc'

Sách cẩm nang tuyên bố 'đồng tính là đi ngược truyền thống dân tộc'
 - Điều này chứng tỏ cộng đồng LGBT đang được rất nhiều người ủng hộ và có cái nhìn thiện cảm. Song những thông tin trong cuốn sách này có vẻ đã ...