WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Phim về người chuyển giới thắng lớn tại lễ trao giải Emmy 2015

Phim về người chuyển giới thắng lớn tại lễ trao giải Emmy 2015
 - Sau khi cám ơn người cha chuyển giới của mình vì đã công khai, cô đã nhắc đến một chủ đề đang được tranh luận sôi nổi trong cộng đồng LGBT Mỹ.