WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice
 - như Brokeback Mountain đã làm với người đồng tính vậy", bà viết. "Đó là một chuyển đổi mang tính đột phá cho chủ đề LGBT trên màn ảnh rộng".