WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice
 - như Brokeback Mountain đã làm với người đồng tính vậy", bà viết. "Đó là một chuyển đổi mang tính đột phá cho chủ đề LGBT trên màn ảnh rộng".