Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice

Phim về người chuyển giới gây ấn tượng mạnh tại LHP Venice
 - như Brokeback Mountain đã làm với người đồng tính vậy", bà viết. "Đó là một chuyển đổi mang tính đột phá cho chủ đề LGBT trên màn ảnh rộng".

Standing up ...