WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Phim đồng tính nữ và chuyển giới lên ngôi

Phim đồng tính nữ và chuyển giới lên ngôi
 - Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, lễ trao giải Oscar năm sau sẽ chứng kiến sự lên ngôi của các dòng phim LGBT mà cụ thể là đồng tính nữ và ...